Sommerhuset ved Mossø

Mossø - Jyllands største sø

Midt i Søhøjlandet, mellem Skanderborg Sø i øst og Silkeborg Søerne i vest, ligger Jyllands største sø Mossø - skabt under sidste istid for små 10.000 år siden. Mossø er Danmarks tredjestørste sø med en længde på ca. 10 km, en bredde på knap 2 km og et areal på 16,9 km².
 

Middeldybden er 9 meter med største dybde på godt 22 meter, og vandspejlet ligger 22 meter over havets
overflade. Dybdemæssigt er Mossø opdelt i to bassiner - et lille og lavvandet vestligt samt et stort og meget dybt østligt. De to bassiner er delt af en lavvandet tange, der fra Emborg Odde strækker sig næsten helt over til sydsiden. I blæst ses bølgerne tydeligt krappe op over Mossøangen, hvor man næsten kan krydse den store sø til fods!
 
Klip på billedet nedenfor for at se dybdekort for Mossø.
 
Ikke langt fra sommerhuset forbinder Tåning Å Mossø med Skanderborg Sø via Fuldbro Mølle (robåd, kajak eller kano skal dog lige bæres over vejen ved dæmningen) - en smuk tur. Skanderborg sø ligger selvom vandstanden blev sænket 1 meter ved den store omlægning af Fuldbro Mølle i 1931 højere en Mossø. Kajak på Taaning å Skanderborg sø er Jyllands næst-største sø og Danmarks 6. største sø med sine 8,6 km², og Skanderborg sø er også ret dyb med max. på 18,8 meter og en middeldybde på 8 meter. Søen er som Mossø nærmest delt i to søer henholdvis Store sø og Hylke sø (af lokale kaldt 'Hylke hav').

Da Mossø er en del af Gudenå systemet er der fra Mossø forbindelse til Gudensø via Gudenåen og videre op ad Gudenåen til Ry. Syd fra kan man sejle til Mossø af Gudenåen, dog kun med kano, kajak og lignende, da motorbåde ikke er tilladte. Sejlads sydpå ad Gudenåen (modstrøms) er ikke tilladt.
Modsat - fra Mossø og op ad Gudenåen via Gudensø have en fantastisk tur.