Sommerhuset ved Mossø

Vores mormor / Our grandmother / Unsere Großmutter

 
Vores mormor var sjælden flittig og stod for alt det praktiske indendørs, og var en sand mester i et køkken trods trenge kår i køkkenet.
 
Our grandmother was rarely diligent and stood for all the practicality indoors, and was a true master of a kitchen despite tough conditions in the kitchen.
 
Unsere Großmutter war selten fleißig und stand für all die Praktikabilität in Innenräumen und war trotz harter Bedingungen in der Küche ein wahrer Küchenmeister.
 
Særligt delikate retter og vores mormors specialiteter var  sandart samt røgede og stegte ål.
 
Particularly delicious dishes and our grandmother's specialties were artisan as well as smoked and fried eel.
 
Trods trænge kår i køkkenet med meget lidt plads evnede vores mormor at lave mad endda ofte sammen med andre og til ret ofte rigtig mange mennesker, for rigtig mange kom forbi og besøgte vores bedsteforældre på den skønne grund hvor vi som børn også tilbragte de fleste af vores ferier.
 
Despite the cramped conditions in the kitchen with very little space, our grandmother was able to cook even often with others and quite often many people, too many many came by and visited our grandparents on the beautiful grounds where we as children also spent most of our vacation.
 
Trotz der beengten Verhältnisse in der Küche mit sehr wenig Platz war unsere Großmutter in der Lage, auch oft mit anderen und nicht selten vielen Menschen zu kochen, zu viele kamen vorbei und besuchten unsere Großeltern auf dem schönen Gelände, auf dem wir als Kinder auch den größten Teil verbrachten unsere Ferien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madspild eksisterede ikke, og fritid blev brugt til brodering, med at hekle og med at strikke. Et og andet skulle vores mormor gøre hele tiden.
 
Food waste did not exist and leisure was used for embroidery, crocheting and knitting. Something our grandmother had to do all the time.
 
Lebensmittelabfälle gab es nicht und die Freizeit wurde zum Sticken, Häkeln und Stricken genutzt. Etwas, was unsere Großmutter die ganze Zeit tun musste.
 
Husets forhave med gårdhave
 
The house's front yard with patio
 
Der Vorgarten des Hauses mit Terrasse
 
 
 
 
Trods meget at se til og mange gøremål, og trods vores mormor stor set aldrig var på søen, elskede og evnede hun at nyde livet ved søen, i naturen ved søen og engen uanset vejr, uanset årstid.
 
Despite many chores, and despite our grandmother rarely being on Mossø, she loved the area and was able to enjoy life at the lake and in nature regardless of weather, whatever the season.
 
Trotz vieler Hausarbeiten und obwohl unsere Großmutter selten auf Mossø war, liebte sie die Gegend und konnte das Leben am See und in der Natur bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit genießen.