Sommerhuset ved Mossø

Sejllads på Mossø

Sejladsen på Gudenåen er reguleret af Miljøministeriets "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers". Bekendtgørelsen beskriver hovedparten af de regler, der er fastsat for ikke erhvervsmæssig sejlads på Gudenåen, bl.a. hvor der må sejles, hvad der må sejles med, og hvor hurtigt der må sejles.

Sejlads nord for Mossø op gennem Gudenåen til Gudensø og videre til Ry

Nord for Mossø kan der sejles uden tilladelse i kano, kajak og robåd.

Sejlads med sejl- og motordrevne både må kun foregå på strækningen fra Mossø til Silkeborg og strækningen Tange Sø til Randers. Motordrevne både må kun sejle på Gudenåen, hvis de er registreret i Gudenåkommunernes bådregister, har bådnummer på båden og har betalt det årlige gebyr, som udgør 200 kr. om året pr bådnummer, og bådejere skal årligt logge på registreringssystemet og foretage indbetaling af gebyr. Gæstesejlende kan købe et gæstenummer som er gyldigt i 14 dage.

Sejldrevne og hånddrevne fartøjer skal ikke registreres i systemet. Alle motordrevne fartøjer skal registreres, også el-drevne. Det vil sige, har du en fartøj med hjælpemotor, indenbords såvel som udenbords, skal du registreres, da båden kan fremdrives med motor.


Sejlads med vandscooter er forbudt på hele Gudenåsystemet. Desuden er det ulovligt at sejle i lejet fartøj, medmindre fartøjet er lejet fra godkendt udlejer.

Det er en god idé at sætte sig grundig ind i reglerne, inden man sejler på Gudenåsystemet, idet overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf. På Gudenåkomiteens hjemmeside findes nøje beskrivelse af regler, muligheder, priser osv.
 
For regler om kano og kajak, kort osv se HER.
Speed limit
 
 
Hastigheder på floden og i søerne
 
Der er ingen restriktioner på bådstørrelse i Mossø, men derimod på hastighed. Der må ikke søsættes både, der kan sejle mere end 10 knob, og det er ikke tilladt at sejle med en hastighed på over 7 knob. Det skyldes, at Mossø er designeret som stillesø. På Gudenåen må der "kun" sejles med 3 knob - dog enkelte steder op til 5 knob.
 
 
Sejlads på strækningen fra Gudenåens udspring ved Tørring og nordpå til Mossø

På Gudenåen fra Tørring til Mossø gælder særlige regler, da åen er specielt sårbar på denne strækning. Her skal man have adgangstegn før man sejler, da der er begrænsede startmuligheder - max 50 fartøjer pr. uge. Hvis fartøjet lejes fra en godkendt udlejer, fås adgangstegnet som led i kontraktindgåelsen.

Benyttes egen kano eller kajak, skaffes adgangstegnet ved henvendelse til Tørring Teltplads på tlf. nr. 41 67 58 00 eller www.toerringteltplads.dk. Det koster 125 kr. for et adgangstegn, og det er gyldigt i 3 dage.

På strækningen gælder desuden, at der kun må sejles hvis:
  • fartøjet ikke benytter motor
  • man sejler med strømmen
  • sejladsen foregår i perioden 16. juni til 28. februar og i tidsrummet 8-18.
  • gruppesejlads forgå med højest 15 fartøjer opdelt i enheder på maks. 5 fartøjer med passende tidsafstand til andre enheder
  • der anvendes 2 og 3 personers kanoer samt 1 og 2 personers kajakker.

På følgende link kan du læse meget mere om området:

Alken har sin egen hjemmeside om alt hvad der sker i den lille landsby ved Mossø
 
Om Mossø.
 
Om sejllads på Gudenå systemet
 
 
Om kano og kajak fart på Gudenå systemet
 
Naturstyrelsen om kano og kajak
 
Lodsejernes hjemmeside har stor set alt af faktuel viden om regler, muligheder og generel ophold på søen
 
Naturstyrelsens aktiviteter i Søhøjlandet
 
Naturstyrelsen om Silkeborgskovene - Danmarks størst skov
  
Video om Øm Kloster - et af landets mægtigste klostre fra før reformationen, og det vi ved mest om
 
Video om Fisker på Mossø
 
Video om Færgefart på Mossø
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre spændende link:
 
Damgaardens Biavl, der er forsynende med alt til biavlere
 
Bøger, essays og andet godt om det at skabe
 
Håndbryggeriet Humle Porten